Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!
thumbnail

Genel Para Kazanma Yöntemleri

Arif Cabar   ·  13 Ocak 2021   ·  
Tahmini Okuma Süresi: 4 dk.

Genel Para Kazanma Yöntemleri

Arif Cabar   ·  13 Ocak 2021   ·  

Hayatımızı devam ettirebilmek ve kaliteli bir yaşam sürebilmek için para kazanmamız gerektiğini herkes bilir. Yaşamımızın azımsanmayacak bir bölümünü bu amaç uğruna çalışarak geçiririz. Peki nelerden para kazanabiliriz? Gelir ve kazanç elde etmek için temel faaliyetler nelerdir? Bu yayınımızda genel olarak para kazanma yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Para kazanma yöntemleri ile ilgili ayrıntıya girmeden genel bir tablo çizmek istediğimizde aşağıdaki başlıklar ortaya çıkıyor. Nereden nasıl para kazanırsanız kazanın yaptığınız iş kesinlikle aşağıdaki başlıklardan birinin altında yer alıyor olacaktır.

Girişim

Belirli bir sermaye ile kendi adına iş kurarak bir işe atılma girişimdir. Bu sermaye maddi olacağı gibi bilgi sermayesi ya da iş gücü sermayesi de olabilir. 3 ana faaliyet kolu vardır.

Üretim

Çeşitli ham madde ya da yarı mamul maddeleri bir araya getirerek yeni bir ürün ortaya çıkarma faaliyeti üretimdir. Örneğin bir fabrikada maske üretmek veya toprağı ekip biçerek ya da çeşitli yöntemler ile zirai ürün yetiştirmek amacıyla yürütülen ziraat faaliyeti bir üretim şeklidir. Ziraat genel olarak emek yoğun bir faaliyettir ve elde edilen zirai ürün pazarlanarak gelir elde edilir.

Ticaret

Ticaret, kazanç elde etmek amacıyla yürütülen alım satım faaliyetidir. Alım satıma konu olan her şey ticarete girer. Sermaye olsun ya da olmasın eğer bir ürün ya da hizmet alıp satarak gelir elde etmeye çalışıyorsanız ticari kazanç elde etmeye çalışıyorsunuz demektir.

Serbest Meslek

Serbest meslek sahipleri mesleki bilgi ve tecrübelerini pazarlayarak faaliyet yürütür. Mesleki becerilerini ücret almak yerine kendileri pazarlar ve bunun sonucu da para kazanmaya çalışırlar. Örneğin kendi avukatlık bürosu olan bir kişi serbest meslek kazancı elde ediyordur.

Kariyer (Ücret)

Mesleki bilgi ve becerilerini ya da iş gücünü satarak para kazanma faaliyeti sonucu ücret elde edilir. Ücret alınan tüm mesleklerin genel adı kariyer olarak geçer. Yukarıda verdiğimiz örnekten gidersek kendi avukatlık bürosu olmayıp başka bir avukatlık bürosunda ya da kuruluşta maaşlı olarak avukat unvanıyla çalışan avukatlar ücret geliri elde ederler. Ücret çok farklı boyutlarda, elde edenler ise çok farklı mesleklerden olabilirler. Örneğin asgari ücret elde eden bir kasiyer de çok daha yüksek ücret elde eden bir genel müdür de ücret kazancı elde eder.

Kira

Birikimin sonucu oluşan servetin kullanma ya da işletme hakkının başkasına devredilmesi sonucu elde edilen kazanç kiradır. Örneğin evinizi kiraya vermek ya da arabanızı bir firmaya kiralamak gibi faaliyetler ile kira geliri söz konusu olur.

Yatırım

Birikim sonucu oluşan servetin gelir getirici faaliyetlerde değerlendirilerek yatırıma yönlendirilmesi ile elde edilen gelir yatırım geliridir. Yatırım çok farklı şekillerde olabilir. Örneğin birikmiş paranızı yeni kurulan bir firmaya vererek belirli bir yüzdesine ortak olmak da yatırım sayılırken döviz ya da altın alarak bundan kâr elde etmeye çalışma faaliyeti de yatırım olarak adlandırılabilir.

Diğer Gelirler

Bunların dışında edinilen servetin satışı sonucunda elde edilen değer artışı kazançları, tek seferlik işlerden doğan arızi kazançlar gibi gelir kaynakları da vardır. Ayrıca alınan maddi sosyal yardımlar da diğer gelirler kategorisi altında gösterilebilir.

Kaynaklar:

Arif Cabar

Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü mezunu. Bir kamu kurumunun finans yönetimi biriminde uzman olarak görev yapıyor. 7 yıldır yarı zamanlı trader. Bilgi, düşünce ve tecrübelerini paylaştığı bu blogda trading üzerine yazıyor.

Bir cevap yazın